Εmail:greenhousespot@gmail.com || Tel:(+30)2310-229994

Συλλογή: Υδροπονία - Αεροπονία

18 προϊόντα
 • OXYPOT V9 COMPLETE (EU) - NO AIR KIT
 • OXYPOT V6 - LID ONLY
 • OXYPOT small
 • OXYPOT 4 AIR PUMP KIT
 • OXYPOT 4
 • DUTCH POT SYSTEM HYDRO 2M²
 • DUTCH POT SYSTEM HYDRO 1M²
 • DUTCH POT SYSTEM AERO 2M²
 • DUTCH POT SYSTEM AERO 1M²
 • ATLAS XLD POT DRIPPER SYSTEM-EU PUMP
 • ATLAS XL18 POT DRIPPER SYSTEM-EU PUMP
 • ATLAS XL12 POT DRIPPER SYSTEM-EU PUMP
 • ATLAS S18 POT DRIPPER SYSTEM
 • ATLAS S12 POT DRIPPER SYSTEM-EU PUMP
 • ATLAS M18 POT DRIPPER SYSTEM-EU PUMP
 • ATLAS M12 POT DRIPPER SYSTEM-EU PUMP
Επάνω