Εmail:greenhousespot@gmail.com || Tel:(+30)2310-229994

Πολιτική Απορρήτου

Privacy Policy - Πολιτική Απορρήτου

Ασφάλεια - Πολιτική Απορρήτου

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω του Ιστοτόπου χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.Tο Greenhouse Spot διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας , διεθνώς αναγνωρισμένο, αναγνωρισμένου ως κορυφαίου στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97 και υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) , αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παράγοντες, εκτός από συνεργαζόμενες με την Greenhouse - Spot επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.

Επάνω